Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Neem deel aan gesprek over strafbaar stellen van hiv-overdracht

Groepsgesprek_over_het_strafbaar_stellen_hiv_overdrachtiStockPhoto
  • Heb je een persoonlijke mening over het strafbaar stellen van hiv-overdracht via seksueel contact?
  • Vind je dat jouw mening over het strafbaar stellen van hiv-overdracht te weinig wordt bevraagd?
  • Houd je van sociaal contact waarin plaats is voor debat?

Zo ja, dan hoop ik je warm te maken om deel te nemen aan een onderzoek over het door de Belgische wet strafbaar stellen van hiv-overdracht via seksueel contact en de mening hierover van personen die leven met hiv of aids.

Het strafbaar stellen van hiv-overdracht

Ik ben Bo Fagardo, studente criminologische wetenschappen aan de Universiteit Gent. Het onderzoek kadert binnen mijn masterproef, waarin ik via een groepsgesprek inzicht probeer te krijgen in de persoonlijke meningen en verwachtingen van mensen met hiv of aids. Deze persoonlijke meningen vind ik van grote waarde, omdat personen met hiv of aids nauwelijks tot niet betrokken worden in het debat over criminalisering. Jouw mening verdient dan ook gehoord te worden.

Groepsgesprek in Antwerpen

Het groepsgesprek vindt plaats met 6 à 12 personen waarbij gepraat wordt over de criminalisering van hiv-overdracht. Er zal een spontaan debat gevoerd worden, waarbij je niet wordt onderworpen aan vastgelegde vragen, maar waar enkele aspecten over criminalisering van hiv-overdracht worden aangereikt.

  • Vind je het door de wet strafbaar stellen van hiv-overdracht via seksueel contact een goede zaak of helemaal niet?
  • Wat is volgens jou een gepaste reactie en hoe dient de Belgische staat te reageren?

Neem deel aan het groepsgesprek

Heb je zin om te praten over de criminalisering van hiv-overdracht en wil je mij verder helpen bij het schrijven van deze masterproef? Dan nodig ik je graag uit op woensdag 29 april om 18u30 in zaal Consul in bibliotheek Permeke, De Coninckplein 25-26 in Antwerpen. Er zal een hapje en drankje worden voorzien en ter bedanking wordt een kleine financiële vergoeding geschonken van €5. Het groepsgesprek duurt één tot maximaal twee uur.

Schrijf je in

Heb je vragen of interesse om deel te nemen aan het onderzoek? Dan mag je mij steeds contacteren via e-mail: bo.fagardo [at] ugent.be. Dit kan tot en met 28 april.

Ik hoop alvast op jouw interesse!

 

Informed consent

Door een 'informed consent’ bevestig je dat je deelneemt aan het onderzoek. Dit document krijg je aan de start van het groepsgesprek.

Ik ondergetekende, .........................................................................., verklaar hierbij dat ik, als deelnemer aan een onderzoek van Bo Fagardo, masterstudente criminologische wetenschappen aan de Universiteit Gent:

(1) de informatiebrief heb gelezen. Die geeft uitleg over de aard van de vragen en taken die tijdens het onderzoek zullen worden aangeboden. Op elk ogenblik heb ik de mogelijkheid om bijkomende informatie te krijgen.

(2) totaal vrijwillig deelneem aan het onderzoek, zonder enig nadelig gevolg.

(3) de toestemming geef aan de onderzoeker om een geluidsopname te maken om de verwerking van de gegevens te vergemakkelijken en mijn resultaten op anonieme wijze te bewaren, te verwerken en te rapporteren.

(4) op de hoogte ben van de mogelijkheid om mijn deelname aan het onderzoek op ieder moment stop te zetten, zonder dat ik hiervoor een reden dien op te geven.

(5) al de gedeelde informatie die aan bod komt tijdens de focusgroep in discretie benader.

(6) op de hoogte ben dat ik een samenvatting van de onderzoeksbevindingen kan krijgen.

Gelezen en goedgekeurd te .............................(plaats) op ............. (datum)

Handtekening van deelnemer: ……………………………………

Handtekening van onderzoeker: …………………………………

levenmethiv.be werd mee mogelijk gemaakt door