Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Solliciteren met hiv

Een hiv-infectie mag geschikt werk niet in de weg staan. Wettelijk gezien hoef je niet te zeggen dat je hiv-positief bent. Je moet enkel vermelden wat van belang is voor het uitoefenen van de job. Zet je kwaliteiten, vaardigheden en ervaring op de voorgrond bij het solliciteren. Maak vooraf de afweging: wat is de meerwaarde als ik over mijn hiv-status vertel?

Sollicitatiebrief met curriculum vitae (CV)

Je hoeft niet te vertellen dat je hiv-positief bent. Wettelijk heb je geen meldingsplicht. Je moet enkel vermelden wat van belang is voor het uitoefenen van de job. De vermelding van je hiv-status in een sollicitatie heeft enkel een voordeel als je ervaringsdeskundigheid van belang is voor de job.

Sollicitatiegesprek

• Bereid je gesprek voor: vraag iemand om de rol van werkgever te spelen. Oefen je antwoorden op (moeilijke) vragen.
• Langere periodes waarin je niet gewerkt hebt kunnen vragen oproepen. Beantwoord de vragen kort en maak duidelijk waarom je nu een geschikte kandidaat bent.
• Gezondheidsgegevens behoren tot de privacy. Je hebt het recht om vragen hierover niet te beantwoorden.
• Op nieuwsgierige vragen kan je de wedervraag stellen: “hoe staat dit in verband met de vacature?” Breng het gesprek terug op jouw kwaliteiten in functie van de job.

Medisch geschiktheidsonderzoek

Er mag niet getest worden op hiv zonder je toestemming. De arbeidsgeneesheer mag zich alleen uitspreken over je fysieke geschiktheid voor de job. Het kan een goed idee zijn om hem in te lichten over je serostatus. Je kan je op het onderzoek voorbereiden door informatie mee te brengen van je huisarts of hiv-arts. De arbeidsgeneesheer heeft beroepsgeheim. De werkgever ontvangt enkel de beslissing en mag de medische gegevens niet inkijken.

Informatie

Voor meer info over solliciteren kan je terecht bij vdab, online op www.vdab.be/begeleiding  
Klik op volgende link om meer te weten over solliciteren met een chronische ziekte.

Gerelateerde getuigenissen

Bij de arbeidsgeneesheer

Ann, 39 jaar

Ik stond versteld hoe gewoon de arts deed.Naar de getuigenis

Gerelateerde pagina's

levenmethiv.be werd mee mogelijk gemaakt door