Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Discriminatie omwille van hiv

Word je ongelijk behandeld of uitgesloten omwille van hiv op het werk, op school, door een hulpverlener of sportvereniging...? De antidiscriminatiewet geeft je de mogelijkheid om klacht neer te leggen. Meestal zijn vooroordelen en onjuiste informatie over hiv oorzaken van discriminerend gedrag.

Aanpak van discriminatie

Negatieve reacties naar mensen met hiv komen vaak voort uit onwetendheid, vooroordelen en angst voor hiv.

  • Denk na over de mogelijke reden van het ongewenste gedrag. Heeft de persoon juiste informatie? Heeft dit te maken met angst?
  • Nodig de persoon die je onterecht behandelt uit voor een gesprek
  • Geef eventueel informatie door aan de persoon.
  • Praat erover met iemand. Of neem contact op met Sensoa Positief. Je kan je boosheid kwijt en krijgt ondersteuning. 

Ken je iemand die gediscrimineerd of gepest wordt omwille van hiv?

Antidiscriminatiewet

De antidiscriminatiewet van 10 mei 2007 verbiedt discriminatie omwille van 'een huidige of toekomstige gezondheidstoestand'. Wanneer je gediscrimineerd wordt omwille van hiv, geeft deze wet je de mogelijkheid om klacht in te dienen en zo nodig naar het gerecht te stappen.

Bij een klacht van discriminatie is er gedeelde bewijslast. Dit houdt in dat jij niet alle bewijzen dient aan te leveren. Degene waartegen je klacht indient voor discriminatie, moet aantonen dat hij niet discrimineert. 

Meldpunten discriminatie

Met klachten over of bij een vermoeden van discriminatie kan je terecht bij UNIA. UNIA werkt samen met regionale meldpunten discriminatie. De meldpunten bieden je bemiddeling, informatie en ondersteuning. Klachten worden discreet en vertrouwelijk behandeld. Sensoa is een meldpunt voor discriminatie op basis van hiv.

Lees meer informatie over de antidiscriminatiewet, UNIA en de regionale meldpunten.

Gerelateerde getuigenissen

Mijn nieuwe tandarts

Mia

Bij haar is iedereen gelijk.Naar de getuigenis

levenmethiv.be werd mee mogelijk gemaakt door