Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Moet je hiv-diagnose meedelen aan derden?

In een gewone werksituatie lopen collega's, patiënten, klanten... geen kans op een hiv-besmetting. Een werknemer met hiv heeft geen meldingsplicht. Al is het een goed idee om de arbeidsgeneesheer op de hoogte te brengen. Een seropositieve werknemer heeft dezelfde rechten en plichten als een andere werknemer. Aanvaard geen discriminatie of pestgedrag omwille van hiv.

Omgaan met hiv

Privacywetgeving

Een hiv-diagnose is een gezondheidsgegeven en valt onder de privacywetgeving. Vermeld de hiv-status enkel wanneer het verplicht is en/of belangrijk voor de dienstverlening. Deel je een hiv-diagnose van een cliënt of patiënt mee aan derden? Breng eerst de persoon met hiv hiervan op de hoogte. 

Bescherming van persoonsgegevens

België heeft een wet over de bescherming van de persoonsgegevens. Deze wet beschouwt ras, gezondheid, politieke of levensbeschouwelijke opvattingen, seksuele voorkeur en gerechtelijk verleden als gevoelige persoonsgegevens.

Gevoelige gegevens, zoals een hiv-status, mogen enkel vermeld worden:

  • bij vrijwillige en schriftelijk toestemming van de persoon
  • in het belang van gepaste zorg
  • op vraag van de arbeidswetgeving
  • bij anonieme verwerking in wetenschappelijk onderzoek

Hiv-status in documenten

Bij bijvoorbeeld een sollicitatiebrief, sportattest, studiebeurs- of woonaanvraag is er geen enkele reden om de hiv-status te vermelden.

Doorverwijsbrief. Bespreek vooraf met je cliënt of patiënt of je de hiv-diagnose in de brief vermeld. Leg uit waarom je deze informatie in het kader van samenwerking wil delen.

Gezondheidsattest of medisch attest met betrekking tot de geschiktheid om levensmiddelen te manipuleren. Hiv kan niet worden overgedragen via voedsel.

Medische vragenlijst

Bij de afsluiting van bepaalde verzekeringen is er een medische vragenlijst. Raad de cliënt of patiënt aan om niet over zijn status te liegen. 

Een arts of tandarts vraagt soms naar bloedoverdraagbare aandoeningen. Leg uit dat het in het belang is van een goede behandeling en dat hij of zij gebonden is aan het beroepsgeheim.

Mensen zonder papieren

Heb je specifieke vragen over medische hulp aan mensen zonder wettig verblijf of met een precair verblijfsstatuut? Vraag je een attest aan voor dringende medische hulp voor iemand met hiv? Neem rechtstreeks contact op met een deskundige. Zoals Kruispunt Migratie-Integratie en vzw Medimmigrant.

levenmethiv.be werd mee mogelijk gemaakt door